Zdravotní asistence na závodech v přespolním běhu

Přespolní běh 2014

Zajišťovali jsme zdravotní asistenci při závodech Asociace školních sportovních klubů v přespolním běhu. Soutěž se pořádala ZŠ Bratrství Bystřice p. H. v areálu Klubu biatlonu Bystřice p. H. Okresní kolo se uskutečnilo 25. 9. a krajské kolo 8. 10. 2014.