Vytváříme v Hostýnských vrších takové podmínky, aby zde návštěvníci mohli provozovat rekreační sport a turistiku bezpečně.
Naplňujeme jeden ze základních bodů stanov – vytvářet příznivé podmínky k bezpečnému provozování sportovních i turistických aktivit návštěvníků Hostýnských vrchů.

  • V zimním období spolupracujeme s Klubem lyžařů Kroměříž (provozovatelem Ski areálu Troják) na strojní úpravě běžeckých stop a doplňujeme trasy na  Hostýnské běžecké magistrály v úsecích:
    • Tesák-Janče-Chvalčov
    • Tesák-okruh kolem Čerňavy
    • trasy v okolí od Tesáku směrem ke Trojáku
  • V průběhu zimního i letního období udržujeme nejfrekventovanější lyžařské, resp. pěší a cykloturistické trasy průjezdné, odstraňujeme nebezpečné předměty (spadlé kmeny, kameny, větve z cest) a předcházíme tak možnému vzniku úrazů.
  • Jsme realizátory projektu Hostýnsko čisté, které financuje Podhostýnský mikroregion. Každoročně organizujeme úklid odpadků na trasách Hostýnských vrchů. Do projektu se snažíme zapojit především žáky škol z okolních obcí. Obvyklý souhrn všech tras čítá až na 60 km.
  •  Pravidelně se staráme o úklid odpadků na zastavení u Třech Kamenů.