Základním posláním Rescue teamu Hostýnské vrchy je:

  • Poskytovat záchranu, pomoc a odvrátit nebezpečí lidem nacházejícím se v mimořádných situacích v přírodním prostředí regionu Hostýnských vrchů.
  • Při realizaci záchranné činnosti spolupracovat a být nápomocni složkám IZS, HZS, Horské služby, Zdravotní záchranné služby, Policii ČR, samosprávě i dalším institucím působícím na obdobné odborné bázi.
  • Vytvářet příznivé podmínky k prevenci a předcházení vzniku úrazů při pobytu v přírodním prostředí Hostýnských vrchů.
  • Dalšími formami své činnosti napomáhat propagační činnosti obcí a ostatních institucí v regionu Zlínského kraje za účelem vzdělávání širší veřejnosti v oblasti bezpečného pobytu v přírodním prostředí Hostýnských vrchů.